Få hjælp ved forældreevneundersøgelse og tvangsfjernelse på tvangsfjernelse.com

Tag fat i Advokatfirmaet Strauss & Garlik, hvis kommunen truer med at tvangsfjerne dit barn. De tager hånd om tvangsfjernelsesager over hele landet – helt gratis. Du vælger selv din personlige advokat fra de seks specialister inden for tvangsfjernelsessager, sådan at både dig og dit barn får den bedst mulige behandling gennem systemet.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik hjælper ved spørgsmål om tvangsfjernelse

En tvangsfjernelse af børn i hjemmet, betyder at kommunens Børn- og Ungeudvalg har vurderet, at der er risiko for alvorlig skade af barnet, hvis det bliver boende hos sine forældre. Som forældre har du dog altid ret til at se alle papirerne i sagen igennem, samt at udtale dig overfor udvalget, inden en afgørelse om tvangsfjernelse træffes. Du kan få en gratis advokat med til alle disse møder, sådan at du altid har råd og vejledning ved hånden om din individuelle sag om tvangsfjernelse. Advokatfirmaet Strauss & Garlik tilbyder både dig og dit barn gratis advokathjælp, hvis I står overfor en sag om tvangsfjernelse, og dette gælder uanset hvilken kommune I befinder jer i. 

Forældreevneundersøgelse – Vurdering af forældres kapacitet

Som led i en tvangsfjernelsessag kan der forekomme en forespørgsel om en forældreevneundersøgelse. Denne undersøgelse vurderer forældrenes kapacitet for at varetage og sikre barnets udvikling. Ofte består en forældreevneundersøgelse af en række interviews og besøg fra en psykolog eller psykiater, der samtidigt observerer samspillet mellem forældre og barn. Kritikken af denne form for undersøgelse lyder ofte på, at der ikke findes nogen lovgivning eller fælles minimumskrav til kommunerne om, hvordan de pågældende observatører bør foretage undersøgelsen. Hvis du oplever problemer med din kommunes forældreevneundersøgelse, kan du derfor trygt kontakte Advokatfirmaet Strauss & Garlik. De kan hjælpe dig med at få den rette behandling, samt at gældende regler bliver overholdt af den pågældende sagsbehandler. Desuden kan de hjælpe dig med at indberette en klage til psykolognævnet, hvis udfaldet ikke stemmer overens med din opfattelse af en ordentlig udført undersøgelse.

Tag kontakt til Advokatfirmaet Strauss & Garlik på www.tvangsfjernelse.com eller 87 80 12 68.