Advokater der kæmper barnets sag i sager om tvangsfjernelse hos www.tvangsfjernelse.com

Advokatfirmaet Strauss & Garlik er eksperter i sager om børn og tvangsfjernelse. Skal du bruge info om en nærforstående børnesamtale, så læs med her.

Vær sikker på barnet bliver hørt

I sager om tvangsfjernelse skal barnets perspektiver inddrages, og der skal derfor ofte foretages en børnesamtale, alt efter om barnet er gammelt nok. En sådan samtale skal sikre, at barnet bliver hørt, at dets ønsker, tanker og præferencer i forhold til bopæl og samvær tages med i betragtning, før sagen bliver afgjort. Advokatfirmaet Strauss & Garlik er eksperter i sager om tvangsfjernelse, og står klar til at bistå dig med gratis advokathjælp, hvis du vil sikre at børnesamtalen foregår som den skal. Der er forskellige udfordringer i forbindelse med sådan en undersøgelse, for barnet skal heller ikke føle et ansvar for forløbet, som barnet kan have svær ved at overskue konsekvenserne af. Barnet skal ikke splittes mellem følelsen af at være illoyal og af at pleje sine egne behov og interesser, og derfor er det en hårfin balance. Hvis du skal bruge rådgivning til en børnesamtale, så kontakt tvangsfjernelse.com for mere info og gratis advokathjælp.

Få gratis advokathjælp i sager om tvangsfjernelse

Advokatfirmaet Strauss & Garlik er eksperter i sager om tvangsfjernelse, og når du står i sådan en sag som borger, så har du ret til gratis advokathjælp og rådgivning. Tvangsfjernelse er når kommunens Børne- og Ungeudvalg beslutter at fjerne børn fra hjemmet og anbringe dem udenfor hjemmet, ofte hos en plejefamilie. Dette kan kun besluttes, hvis børnene er i en åbenlys risiko for at tage skade af at blive boende hos deres forældre. Det kan være i hjem med alkoholmisbrug, vold eller psykisk sygdom. Der er imidlertid mange borgere, som ikke kan overskue sagens processer og konsekvenser, og som har brug for advokathjælp til at sikre, at alle detaljer kommer frem i lyset, så den bedste afgørelse kan træffes. Og heldigvis har borgere krav på gratis advokathjælp i sager om tvangsfjernelse. Derfor står der et team af seks eksperter klar til at hjælpe dig med din sag, så du kan sikre dig retfærdighed og den bedste beslutning.